Loading...
Loading...

Assessment a development center

Poďme sa zahrať. Scénky, úlohy, rozhovory – AC a DC sú metódy skupinového hodnotenia kandidátov alebo zamestnancov, ktoré využívajú prvky simulácie. AC slúži skôr na hodnotenie a DC sa zameriava na rozvoj zamestnancov. Môžu byť využité pri výbere špecializovaných pracovníkov, internom výbere na vyššiu pozíciu alebo ako rozvojová metóda.

Ako to robíme?

Najprv spoločne určíme cieľ, formu a metodiku, ktoré nastavíme podľa vašich potrieb. Do celého procesu ste zapojení aj vy. Výsledkom je spätná väzba na každého účastníka.

Ďalšie služby

Naši klienti