Loading...
Loading...

Personální audit

Náš audit přezkoumá zákoutí vaší firmy od střechy až po sklep. Jde o komplexní analýzu lidských zdrojů s důrazem na efektivitu, na jejímž základě vyhodnotíme silné a slabé stránky.

Jak to děláme?

Začneme prostudováním fungování procesů ve vaší firmě, následně kombinujeme několik metod od rozhovorů, přes testování po procesuální analýzu. Výsledkem je závěrečná zpráva, která popisuje silné a slabé stránky a obsahuje konkrétní návrhy na zlepšení.

Další služby

Reference